เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โฆษกรัฐบาลเผยประชาชนพึงพอใจ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน"


8 พ.ค. 2565, 15:04โฆษกรัฐบาลเผยประชาชนพึงพอใจ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน"
วันนี้ ( 8 พ.ค.65 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน นั้นนายธนกรฯ กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมหน่วยงานภายใต้กำกับ ได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน ได้ขับเคลื่อนจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนที่เป็นหนี้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยหนี้เป็นจำนวนมาก สามารถช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี สร้างความพึงใจต่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ ลดความเครียดคลายความกังวลลง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


“ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ขอให้ติดตามและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อที่หน่วยงานภาครัฐจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป” นายธนกรฯ กล่าว 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.