เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชุมพร จัดกิจกรรมทำความสะอาด ผู้ว่าชุมพร ลุยเองทำสะอาดทุกที่ เริ่มวันนี้ที่บ้านเรา


10 พ.ค. 2565, 14:14ชุมพร จัดกิจกรรมทำความสะอาด ผู้ว่าชุมพร ลุยเองทำสะอาดทุกที่ เริ่มวันนี้ที่บ้านเรา
 

วันนี้(10 พ.ค. 65)นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด  ชุมพรสะอาดทุกที่และ นายศรัชัย วีระนรพานิช นายกเทศบาบเมืองชุมพร เริ่มวันนี้ที่บ้านเรา ณ บริเวณสะพานเทศบาล 1  ถนนอาภากร อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร โดยบูรณาการทุกภาคส่วน  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด  ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ริมข้างทาง ตั้งแต่บริเวณสะพานเทศบาล 1 ถึงสี่แยกไตรรัตน์ ร่วมถึงถนนเส้นทางรถไฟ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ให้มีความสะอาดสวยงาม  ภายใต้กิจกรรม “เมืองชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด 19”  นอกจากนี้ยังเป็นการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีการอุดตัน ช่วยให้น้ำไหลระบายได้ดี ป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดในช่วงฤดูฝน

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 3 ปี  ซึ่งจังหวัดชุมพรได้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุม และบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ตามมาตรการที่กำหนด เพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น หรือสามารถทำให้โรคนี้หมดสิ้นไป จากจังหวัดชุมพร ทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และการใช้โอสถแผนไทยเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน การสร้างความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ  เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ก็ยังต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ  การที่หน่วยงานได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมข้างทางให้สวยงาม ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น การทำความสะอาดถนนท่อระบายน้ำ กำแพง และพ่นฆ่าเชื้อ ไปพร้อมกัน ให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค รวมทั้งเป็นการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดในช่วงฤดูฝน ได้อีกด้วย/  ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.