เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ว่าฯ สุรินทร์" เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ


11 พ.ค. 2565, 15:45"ผู้ว่าฯ สุรินทร์" เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
วันนี้ ( 11 พ.ค. 65 ) ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมมาศวิทยา ต.หนองบัวทอง อ. รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข. 105 พระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่เกษตรกรชาวอำเภอรัตนบุรีที่ผู้ประสบอุทกภัยในห้วงปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในพื้นที่หลายตำบล ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในเขตตำบลหนองบัวทอง ตำบลดอนแรด และตำบลกุดขาคีม ได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 6,311ไร เกษตรกรได้รับผลกระทบ 728 ครัวเรือน


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระเมตตาและห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยเดือดร้อนจากสถานการณ์เกิดอุทกภัยดังกล่าว ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข.105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานแก่ราษฎรในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 94,665 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือที่ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความเสียหายในครั้งนี้ และเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกในปีการผลิต 2565 / 2566 ต่อไปซึ่งประชาชนชาวอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.