เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าของที่ดินแจงไม่มีร่องห้วยทศกัณฐ์ ยันที่ดินเป็นโฉนดเต็ม


15 พ.ค. 2565, 15:04เจ้าของที่ดินแจงไม่มีร่องห้วยทศกัณฐ์ ยันที่ดินเป็นโฉนดเต็ม
วันที่ 15 พ.ค.65 จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนจากความหวั่นวิตกว่าจะเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่บริเวณชุมชนประจวบศิริ และหมู่บ้านนิเวศน์ ภายในซอยถนนประจวบศิริ 15 เช่น เมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำในร่องน้ำห้วยทศกัณฐ์ไม่สามารถไหลลงออกสู่ทะเลได้ และปัจจุบันได้มีเจ้าของที่ดินมาขุดดินขวางทางระบายน้ำบริเวณร่องห้วยทศกัณฑ์ที่ผู้สื่อข่าวได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นคืบหน้าล่าสุด เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวได้นำเอกสารออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชน ถึงความเป็นมาของที่ดินแปลงดังกล่าว และเหตุผลที่ทางเทศบาลเลือกที่จะขุดร่องระบายน้ำใต้ดินแทน โดยในอดีตที่ผ่านมาดั้งเดิมที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของมรดก และได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์ต่อกันมาให้รุ่นลูกหลาน โดยตนเองเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวร่วมกับพี่น้องรวมทั้งหมด 11 ไร่ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่ดินบริเวณนี้ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ต่อมาพอเกิดหมู่บ้านขึ้นก็มีการถมดินสูงกว่าที่ดินของตน ส่วนที่ดินของตนเองและพี่น้องยังไม่ได้ทำอะไรจึงปล่อยให้เป็นป่ารกร้าง ต่อมาเกิดเหตุน้ำท่วมชุมชนประจวบศิริครั้งใหญ่ ทางเทศบาลสมัยอดีตนายกคนหนึ่งได้มาขอเปิดทางระบายน้ำ โดยนำรถแบคโฮมาเปิดทางเป็นร่องระบายน้ำ เพื่อให้ไหลออกลงสู่ทะเลได้ ตนจึงเห็นว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงได้ยินยอม โดยที่ดินทั้ง 2 ฝั่งด้านข้างของตนเองตั้งแต่ถนนเพชรเกษมเข้ามาจนถึงสะพานข้ามคลองบริเวณถนนสุขสมบูรณ์ และสะพานข้ามคลองถัดจากที่ดินของตนไปทางถนนรถไฟเป็นที่ดินสาธารณะของเทศบาล ซึ่งเทศบาลมีอำนาจที่จะขุดลอกคูคลองได้ ส่วนที่ดินของตนเป็นโฉนดเต็มเคยเสนอให้ทางเทศบาลซื้อที่ดินของตนส่วนที่จะทำเป็นร่องคลองระบายน้ำเพื่อให้เป็นเส้นตรง แต่ทางเทศบาลไม่ยอมซื้อเลือกที่จะขุดท่อระบายน้ำฝังใต้ดินอ้อมที่ดินของตนแทน


โดยในอดีตเรื่องนี้เคยมีการฟ้องร้องกับเทศบาลมาแล้ว และได้ให้สำนักงานที่ดินมาสอบเขตรังวัดที่ดินแล้ว ทางเทศบาลและสำนักงานที่ดินก็ระบุว่าที่ดินของตน ไม่มีร่องน้ำห้วยทศกัณฐ์ ซึ่งยืนยันว่าเดิมทีร่องน้ำห้วยทศกัณฐ์ไม่มี แต่เทศบาลมีการขุดลอกคลองระบายน้ำเอง ส่วนเหตุผลที่ทางเทศบาลเลือกขุดท่อระบายน้ำฝังใต้ดินอ้อมที่ดินของตนแทนที่จะตัดคลองระบายน้ำให้เป็นเส้นตรง จะต้องไปถามเหตุผลทางเทศบาลเอง และหลังจากคดีความเสร็จสิ้นเมื่อตนมีเวลาประกอบกับภาษีที่ดินพื้นที่รกร้างเพิ่มขึ้นตนจึงได้นำรถแบคโฮมาปรับหน้าดินเพื่อปลูกมะพร้าวให้เหมาะสมกับพื้นดินเค็ม และขุดดินไปกั้นเขตแดนระหว่างที่ดินของตนเองกับบุคคลอื่น จึงอยากให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนประจวบศิริ และหมู่บ้านนิเวศน์สบายใจได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นอีก เนื่องจากเทศบาลได้ขุดท่อระบายน้ำฝั่งใต้ดินอ้อมที่ดินของตนเองให้แล้ว


คำที่เกี่ยวข้อง : #ห้วยทศกัณฐ์  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.