เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อ.วังน้ำเขียว จัดกิจกรรม ปลูกไผ่-ไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ


15 พ.ค. 2565, 15:09อ.วังน้ำเขียว จัดกิจกรรม ปลูกไผ่-ไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่บ้านบุกระทิง หมู่ที่ 17 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  พันเอกอรรถชัย รักษาศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสา 904 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าไฝ่และไม้ยืนต้น โดยมีนายนายสุพจน์ิ  แสนมี  นายอำเภอวังน้ำเขียว พร้อมด้วยหน่วยงาน ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา จากหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว กว่า 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไผ่ และไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า พื้นที่ป่าต้นน้ำ และที่ดินของรัฐทุกประเภทกิจกรรมปลูกป่าฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่เป็นอย่างดี และวันนี้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ บนพื้นที่กว่า 50 ไร่คำที่เกี่ยวข้อง : #โคราช   #ปลูกป่าประจำปี   #ต้นไผ่ 1000 ต้น  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.