เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี ทำบุญ เนื่องในโอกาสที่อยู่ วัดแจ้งพรหมนครครบ 44 ปี


20 พ.ค. 2565, 18:14เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี  ทำบุญ เนื่องในโอกาสที่อยู่ วัดแจ้งพรหมนครครบ  44 ปี
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 พระครูวิธาน ปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี  ทำบุญ เนื่องในโอกาสที่อยู่ วัดแจ้งพรหมนครครบ  44 ปี  โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นาย สมชาย ลีหล้าน้อย  สำนักวัฒนธรรม สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี  นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี  นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

คำที่เกี่ยวข้อง : #วัดแจ้งพรหมนคร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.