เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)คาดปีนี้ นักท่องเที่ยวเข้าไทยกว่า 5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.3 ล้านล้านบาท


26 พ.ค. 2565, 20:01คาดปีนี้ นักท่องเที่ยวเข้าไทยกว่า 5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.3 ล้านล้านบาท
วันนี้ ( 26 พ.ค.65 ) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การยกเลิก Test & Go เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยในปี 2565 ททท. ยังคงยึดเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 5-15 ล้านคน หากประเทศไทยยังไม่สามารถเปิดด่านชายแดนได้ และจีนยังไม่มีนโยบายเปิดประเทศ มีรัสเซีย อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ามาเที่ยวได้ คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศประมาณ 5 ล้านคน และหากจีนมีนโยบายเปิดประเทศส่งออกนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้ในช่วงหลังกลางปี 2565 หรือช่วงวันหยุดชาติจีน (ตุลาคม 2565) คาดว่า จะมีชาวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศประมาณ 2-3 ล้านคน ทำให้มีการประเมินว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 7-8 ล้านคนปัจจุบัน ททท.มีการเตรียมพร้อม สำหรับทำการตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้ได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ตลาดจีนพร้อมกลับมาในช่วงตรุษจีนปี 2566 ขณะที่ประเทศไทยสามารถเปิดการท่องเที่ยวทางบกได้ในไตรมาส 1/2565 เชื่อมต่อพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะ 4 ประเทศนี้ ถึงประมาณ 7-8 ล้านคนและมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทยถึงประมาณ 15 ล้านคน รวมถึงจะมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.3-1.8 ล้านล้านบาทRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.