เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ในจังหวัด กว่า 9 ล้านบาท


9 มิ.ย. 2565, 16:08อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ในจังหวัด กว่า 9 ล้านบาท
ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  (MOU) ความร่วมมือโครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ระหว่าง นายกานต์ กัลป์ตินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจตรี สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และพันตำรวจเอกยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร วารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนฯ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3โดยนายกานต์ กัลป์ตินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000.  (หนึ่งล้านบาท)  โดยสนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 

2.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 7,000,000.(เจ็ดล้านบาท) โดยสนับสนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1,000,000. (หนึ่งล้านบาท) เพื่อนำไปใช้ในเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปคำที่เกี่ยวข้อง : #อุบลราชธานี   #อบจ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.