เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุพรรณบุรีพิธีรับมอบกระบือแม่พันธุ์พระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย


17 มิ.ย. 2565, 18:36สุพรรณบุรีพิธีรับมอบกระบือแม่พันธุ์พระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประสานสอดคล้องแนวทางการปฏิบัติและองค์ความรู้ตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์กระบือไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่กระบวนการการผลิตกระบือไทย สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของภาคการเกษตร และการปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรและชุมชน ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยเป้าหมาย เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต พร้อมกับอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม นั้นที่แหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สวนยายสุข ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี การรับมอบแม่พันธุ์กระบือให้กับเกษตรกรโดยมีพลเอก ศิวะ  ภระมรทัต รองหัวหน้าคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย และผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับเกษตรกรที่ได้รับแม่พันธุ์กระบือประกอบด้วย 1 นายพีระศักดิ์  มาตรศรี 2 นายศักดิ์พัฒน์  เจียมศักดิ์ 3นายธนวัฒน์  เทพละเอียด เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี 4 นายบุญรอด  ผิวอ่อนดี  5 นายอนุกูล  ขวัญอ่อน  เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อการพัฒนากระบือไทย ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในอาชีพ การเลี้ยงกระบือ ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนากระบือไทย ให้มีลักษณะใหญ่ สวยงาม ได้เผยแพร่ออกไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง รวมทั้งผลิตกระบือแม่พันธุ์เพื่อมอบให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทย


โดยแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย สวนยายสุข ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งของโครงการ ที่ได้รับกระบือพระราชทาน ซึ่งได้รับการดูแล บำรุงพันธุ์เป็นอย่างดี จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี (ไผ่เขียว) อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 10 ตัว และได้จัดสรรให้กับเกษตรกร จำนวน 5 รายเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์กระบือไทยต่อไป


คำที่เกี่ยวข้อง : #สุพรรณบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.