เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รัฐบาลเชิญ OIC เยือนชายแดนใต้ ยกไทยตัวอย่างการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม


3 ก.ค. 2565, 14:58รัฐบาลเชิญ OIC เยือนชายแดนใต้ ยกไทยตัวอย่างการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
วันนี้ ( 3 ก.ค.65 ) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย ที่ผ่านมา นายยูซุฟ อัลเบอี (Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay) ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองขององค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation : OIC) และคณะ มาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของรัฐบาล โดยศอ.บต.ได้นำลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน อาจารย์ และผู้นำศาสนา รวมถึงเยี่ยมสถานที่สำคัญใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อาทิ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) มัสยิดรายอฟาฏอนี เมืองต้นแบบหนองจิก มหาวิทยาลัย 2 แห่ง และโรงเรียนสอนศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้ นายยูซุฟ ได้กล่าวถึงข้อสรุปจากการมาเยือนว่า ประเทศไทยไม่มีการกีดกันสิทธิเสรีภาพของพี่น้องมุสลิม ตรงกันข้าม มีการสนับสนุนและดูแลเป็นอย่างดี ถือเป็นตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องในสังคมพหุวัฒนธรรม มากไปกว่านั้น ยังแสดงความพึงพอใจต่อแนวทางการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดย OIC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วย

“นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รู้สึกยินดีที่ได้รับทราบว่า คณะผู้แทนจาก OIC มีความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นตัวอย่างของสังคมสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรม และนโยบายการส่งเสริมอาชีพ ให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ สร้างรายได้ อนึ่ง การเยือนครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดีหลังจากผู้บริหารระดับสูงของ OIC ไม่ได้มาเยือนไทยกว่า 10 ปี โดยจะมีการนำข้อมูลเรียนไปยังเลขาธิการ OIC และขยายผลสู่ประเทศกลุ่มสมาชิก 57 ประเทศ เพื่อให้ทราบถึงโอกาสของการร่วมมือในระยะต่อไป” นางสาวรัชดาฯ กล่าวRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.