เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ไทยพลัดถิ่นเฮ! ผู้ว่ามอบบัตรประชาชนเป็นคนไทยเต็มตัว


5 ก.ค. 2565, 18:33ไทยพลัดถิ่นเฮ! ผู้ว่ามอบบัตรประชาชนเป็นคนไทยเต็มตัว
วันที่ 5 กรกฎาคม 65 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นที่ผ่านการรับรองพิสูจน์การเป็นคนไทย และได้สัญชาติไทย จำนวนทั้งหมด 18 ราย ชาย 4 ราย หญิง 14 ราย โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาเป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพิธีมอบ มี นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนทหารหน่วยเฉพาะจงอางศึก ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

 ทั้งนี้คนไทยพลัดถิ่นดังกล่าวซึ่งอดีตเคยเป็นคนไทย และพักอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินที่เคยเป็นของไทย ก่อนที่ประเทศไทยจะเสียดินแดนให้กับเมียนมาร์ในยุคสมัยที่อังกฤษล่าอาณานิคม และหลังจากปักปันเขตแดนใหม่ในส่วนที่ต้องเสียให้กับประเทศพม่า และให้คนไทยอพยพกลับเข้ามาอยู่ในฝั่งประเทศไทย และบางส่วนก็ยังคงอาศัยอยู่ในฝั่งเมียนมาร์ สำหรับคนไทยที่สมัครใจเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จึงกลายเป็นคนไทยพลัดถิ่นและอยู่ในระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งบางส่วนก็ได้ผ่านการตรวจสอบและได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติไปแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันยังคงพักอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านไทยพลัดถิ่น คุ้มไร่เครา บ้านด่านสิงขร หมู่ 6 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และพักอาศัยอยู่ตามอำเภอต่างๆอีกส่วนหนึ่ง

 

 


นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวให้โอวาทกับคนไทยพลัดถิ่นว่า ขอให้คนไทยพลัดถิ่นทุกคนที่ผ่านการรับรองและพิสูจน์การเป็นคนไทยพลัดถิ่นและได้สัญชาติไทยที่เข้าร่วมการปฏิญาณตนในวันนี้ ทุกคนจงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ ขอให้ทุกท่านมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงตนในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎ กฎหมาย รวมถึงกติกาของสังคมนั้นๆ และประกอบสัมมาอาชีพตลอดจนหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขบนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #ไทยพลัดถิ่น   #มอบบัตรประชาชน  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.