เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สวยงามตระการตา ! ประเพณีแห่เทียนพรรษาและการแสดงศิลปวัฒนธรรม นำขบวนด้วยช้างกว่า 50 เชือก


13 ก.ค. 2565, 08:41สวยงามตระการตา ! ประเพณีแห่เทียนพรรษาและการแสดงศิลปวัฒนธรรม  นำขบวนด้วยช้างกว่า 50 เชือก
วันนี้ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ มี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเปิดได้อีกครังหลังจาหต้องหยุดไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 โดยปีนี้จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์โดยในวันนี้ (12 ก.ค. 65) เป็นการเปิดงานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดขบวนแห่และประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาจาก 11 คุ้มวัด ที่ประดับตกแต่งสวยงาม รวมทั้งขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรม 3 ชนเผ่าเขมร ลาว กูย และยิ่งใหญ่ด้วยขบวนช้างพลายงาสวย 9 เชือก ที่ด้านบนประดับด้วยรูปพระบรมสารีริกธาตุ รูปพระพุทธรูป พระพุทธชินราช และ รูปพระเกจิอาจารย์ที่ชาวสุรินทร์ให้ความเคารพนับถือ พร้อมทั้งชบวนช้างแฟนซีที่ประดับตกแต่งสวยงามหลากสีสันอย่างยิ่งใหญ่ จำนวนกว่า30 เชือก โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงานเป็นอย่างมาก


สำหรับงานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลังต้องหยุดจัดงานมาเป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค- 19 และในปีนี้ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยและของจังหวัดสุรินทร์ ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งการจัดงานในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นๆ เนื่องจากมีการนำช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวสุรินทร์เข้าร่วมพิธีในแห่เทียนพรรษา สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กีบนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงานในแต่ละปีเป็นอย่างมาก และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. จะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้าง ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.