เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ข้อกำหนด IATF 16949 ที่ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องรู้


5 ส.ค. 2565, 14:31ข้อกำหนด IATF 16949 ที่ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องรู้
สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ต้องการการเติบโตในตลาดในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันสูง การสร้างมาตรฐานให้แก่ธุรกิจของคุณเปรียบเสมือนตัวชี้วัดคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ และการได้รับการรับรองมาตรฐาน ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการ
 

วันนี้เราจะพาบรรดาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกท่านไปรู้จักกับ ข้อกำหนด IATF 16949 ว่ามีอะไรบ้าง และประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับ ข้อกำหนด IATF 16949 เพื่อให้คุณสามารถยืนอยู่ในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง
ข้อกำหนด IATF 16949 คืออะไร?

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก IATF 16949 กันก่อน

IATF 16949 คือ ระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพระดับสากลสำหรับกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยข้อกำหนด IATF 16949 ประกอบไปด้วย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ การจัดการความเสี่ยงและวิธีในการรับมือ ข้อกำหนดสำหรับซอฟต์แวร์ในระบบ การจัดการด้านการรับประกัน และการจัดการกับ
Supplier ในระดับย่อย โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและรักษามาตรฐานเพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจ และเพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมั่นคง


หากปฏิบัติตามข้อกำหนด IATF 16949 แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร?

สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน IATF 16949 ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของคุณ

การมีมาตรฐานรับรองย่อมเป็นการบ่งบอกถึงการผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยมาตรฐาน IATF 16949 ไม่เพียงแต่รับรองมาตรฐานด้านการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมของคุณเท่านั้น แต่ยังรับรองมาตรฐานในด้านการบริการอีกด้วย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถมอบความไว้วางใจให้แก่ธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยทีเดียว

2. ช่วยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

มาตรฐาน IATF 16949 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หากธุรกิจของคุณได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานนี้ แสดงว่าธุรกิจของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และจะทำให้คุณสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ 

3. หลีกเลี่ยงการตรวจประเมินที่ซ้ำซ้อน

หากธุรกิจของคุณผ่านการรับรองมาตรฐาน IATF 16949 ก็จะช่วยให้คุณไม่ต้องตรวจประเมินรายการต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ทำให้ช่วยประหยัดขั้นตอนในการตรวจสอบบางขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

4. บูรณาการการทำงานได้อย่างสะดวก

มาตรฐาน IATF 16949 สามารถบูรณาการเข้ากับแผนการดำเนินงาน และแนวทางการประกอบธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายได้ ทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด

สำหรับใครที่ยังไม่เริ่มปรับธุรกิจสู่มาตรฐาน IATF 16949 นี่คงถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่มปรับตัว เพื่อให้คุณสามารถก้าวนำคู่แข่ง และเป็นการเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้คุณยังสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


Recommend News
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.