เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รองผู้ว่าฯกาญจน์" เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา


5 ส.ค. 2565, 16:35"รองผู้ว่าฯกาญจน์" เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
คณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯจัดงาน“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ 05 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค กล่าวต้อนรับ นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรกรจากอำเภอไทรโยคและอำเภอข้างเคียงเข้าร่วมจำนวนมาก

นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯได้จัดทํา “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรเช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย   โดยภายในงาน ประกอบด้วย

การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และการจัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmmer ของจังหวัดกาญจนบุรี

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.