เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกเทศบาลพยุห์ ไอเดียเก๋! เลี้ยงปลา กบ ปลูกผัก นำไปช่วยงานบุญชาวบ้าน พร้อมทั้งปลูกต้นพลูไว้เก็บใบพลูไปแจกจ่ายให้คุณแม่คุณยาย


5 ส.ค. 2565, 18:04นายกเทศบาลพยุห์ ไอเดียเก๋! เลี้ยงปลา กบ ปลูกผัก นำไปช่วยงานบุญชาวบ้าน พร้อมทั้งปลูกต้นพลูไว้เก็บใบพลูไปแจกจ่ายให้คุณแม่คุณยาย
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลพยุห์  อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สท.พยุห์และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลพยุห์ทุกคนได้ร่วมกันจัดทำศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลพยุห์ขึ้นมา  เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี ดิน น้ำ ป่า ในการจัดการทรัพยากรที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่  โดยได้มีการปรับปรุงเป็นรูปแบบโคกหนองนาโมเดลด้วย  ภายในศูนย์แห่งนี้ ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ แยกเป็นบ่อเลี้ยงปลา กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร และทำเป็นคลองไส้ไก่ยาว 400 เมตร เพื่อสำหรับเลี้ยงปลา ซึ่งตนได้นำเอาพันธุ์ปลาต่าง ๆ เช่น พันธุ์ปลาดุก จำนวน 20,000 ตัว ปลาตะเพียน 1,000 ตัว ปลานิล   1,000 ตัว ปลาสลิด 1,000 ตัว ปลาทับทิม 5,000 ตัว รวมทั้งพันธุ์กบ จำนวน 500 ตัว มาปล่อยไว้ในบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกบให้อาหารเลี้ยงปลาและกบอย่างเต็มที่ ส่วนพื้นที่รอบบริเวณก็ได้มีการทำนา มีปลูกผักและไม้ผลต่าง ๆ เอาไว้จำนวนมาก เช่น ต้นมะละกอ ต้นกล้วย ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา  โหระพา มะนาว เม็ดแมงลัก เป็นต้น  นอกจากนี้แล้วยังปลูกต้นพลูเอาไว้เพื่อนำเอาใบพลูไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านสูงอายุที่ชอบการกินหมากพลูด้วยนายธนาวัฒน์ อภัยศิลา นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ กล่าวต่อไปว่า ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินการของศูนย์แห่งนี้  ตนและคณะเทศบาลตำบลพยุห์จะนำเอาใช้ในการช่วยงานบุญต่าง ๆ ของชาวบ้านที่มีการจัดงานต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานประเพณี ต่าง ๆ งานศพ  ตนและคณะจะนำเอาปลา ผัก และผลไม้ รวมทั้งใบพลู ไปมอบให้กับชาวบ้านที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน  เพื่อเป็นการร่วมกันช่วยเหลือดูแลชาวบ้านที่จัดงาน จะได้นำเอาปลา กบและผักไปทำเป็นอาหารต้อนรับญาติพี่น้องแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน ซึ่งสิ่งของพืชผักทุกอย่างภายในศูนย์แห่งนี้จะไม่มีขาย  แต่ว่าจะให้ชาวบ้านมาเก็บเอาไปกินได้ตลอด โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพยุห์  คอยอำนวยความสะดวกให้  ซึ่งตนได้ดำเนินการแบบนี้มาตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวตำบลพยุห์ทุกคนให้มีความสุขตามนโยบายของรัฐบาลRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.