เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุโขทัยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยว ใช้ทางม้าลาย "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"


21 ก.ย. 2565, 14:39สุโขทัยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยว ใช้ทางม้าลาย "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี"
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ถนน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์  ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย  นาย สุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมผ่านทางลิ้งค์ระบบ ZOOM Meeting ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นาย จิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก ได้กล่าวต้อนรับ และ นาย พล  เชื้อทหาร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จากนั้น ประธานพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมและนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทาสีทางข้าม ขอบทางข้าง และปล่อยแถวรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย100% อนึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามและจัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการ ใช้ทาง ม้าลาย” ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย KicK off การรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผ่านทางลิ้งค์ระบบ ZOOM Meeting ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมงานจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ของอำเภอสวรรคโลก

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.