เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชุมพร Kick Off รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี


21 ก.ย. 2565, 17:36ชุมพร Kick Off รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี
                                                                                                                                                                               วันนี้ (21 ก.ย. 65) เวลา 10.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย โดยมี นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมพร อ.เมืองชุมพร
 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใน 2 มาตรการหลัก ได้แก่ การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งได้ไปตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา โดยให้เริ่มจากการสร้างมาตรการองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประสานฝ่ายตำรวจ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย 100% หากพบผู้ฝ่าผืน สำหรับวันนี้อีกมาตรการคือการข้ามถนนอย่างปลอดภัย โดยดำเนินการขีดสี ตีเส้น ใส่ส่วนของทางข้าม ทางม้าลาย จุดข้ามถนนที่ไม่ชัดเจนให้ชัดเจน ซึ่งได้รับความกรุณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการทั่วทั้งจังหวัด พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้รถระวังคน ผู้ข้ามถนนระวังรถ ผู้ที่ขับรถมาต้องหยุดบริเวณทางข้ามหากมีสัญญาณหรือมีคนที่จะข้ามถนน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดเช่นกัน ส่วนคนข้ามก็ก่อนข้ามถนน ควรหยุดดูให้มั่นใจก่อนข้าม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขอให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึก หากทำได้ก็จะมีความปลอดภัย
 สำหรับกิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย "ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี" ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ชื่อ "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ที่กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือน เป็นเป้าหมายในการรณรงค์ เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งดำเนินการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ และถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกัน//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณาก/ ชุมพร

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.