เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ยันยังไม่ยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 - E85 ยังมีขายครบทุกชนิด


22 ก.ย. 2565, 16:47ยันยังไม่ยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91 - E85 ยังมีขายครบทุกชนิด
วันนี้ ( 22 ก.ย.65 ) นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่ารัฐจะยกเลิกประเภทการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซินชนิด แก๊สโซฮอล์ 91 และ E85 โดยยืนยันว่า ยังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือลดประเภทน้ำมัน และยังคงมีน้ำมันครบทุกชนิดจำหน่วยในท้องตลาดทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงลดชนิดน้ำมัน จะถูกกำหนดภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2022) ซึ่งเป็นแผนส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติและอยู่ระหว่างการจัดทำ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.