เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9


13 ต.ค. 2565, 18:31

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร©2018 ONBNEWS. All rights reserved.