เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เจ้าหน้าที่สนธิกำลังลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ รวบชายไทย ลักลอบตัดไม้พะยูง พร้อมยึดของกลาง


25 ต.ค. 2565, 05:10เจ้าหน้าที่สนธิกำลังลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ รวบชายไทย ลักลอบตัดไม้พะยูง พร้อมยึดของกลาง
ช่วงค่ำวานนี้ (23 ต.ค.65)ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สืบสวนภ.จว.สุรินทร์ มอบหมายให้ พ.ต.ท. วิชิตเวช ต๊ะผัด รอง ผกก.กก.สืบสวนภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.ท.สาโรจ ตระกูลโสภิต สว.กก.สืบสวนฯ สั่งการให้ชุด ปทส.กก.สืบสวนฯโดยมี ร.ต.อ. ปราโมทย์ เที่ยงธรรม  รองสว.กก.สืบสวนฯ (หน.ชุด ปทส.) ดต. ธวัช เจนรอบ  ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ทศพร  ส.ต.ท. ศัจจกร โยธาจันทร์   ผบ.หมู่กกสืบสวน ภ.จว.สุรินทร์ สนธิกำลัง กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าขยอง เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อย ฉก.ต.ช.ด. 217 เจ้าหน้าที่ตำรจชุดสืบสวนสภ.ดม ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้ ป้องกันการลักลอบเข้ามาตัดไม้ ในพื้นที่หวงห้าม บริเวณป่าทิศตะวันตกอ่างเก็ษน้ำเขื่อนขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม นาย พิศ อุนจิต  มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่58 หมู่ที่ 3 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ขณะลักลอบตัดไม้พะยูง พร้อมของกลาง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพบเสพยาบ้า(แมทแอมเฟตามีน)ก่อนเข้ามาลักลอบตัดไม้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกตรวจยึด ตรวจยึดของกลางในการกระทำความผิดพร้อมอุปกรณ์ในการกระทำความผิด ไม้พะยูง จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.09 ลบ.ม. ค่าภาคหลวง 7.20 บาท มูลค่าความเสียหาย 22,500 บาท เลื่อยลันดา จำนวน 1 ปื้น กระเป๋าเป้าสะพายหลัง สีดำ จำนวน 1 ใบ ขวาน จำนวน 1 ด้าม เสียม จำนวน 1 ด้าม

โดยกล่าวหาว่าว่าผิดตาม ไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา 9แห่งพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 9 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8(พ.ศ.2562)ความผิดตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 ฐาน "ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนญาติ" มาตรา 69 ฐาน


ครอบครองไม้หวงห้ามซึ่งอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มัรอยตราค่าภาคหลวง หรือ รอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอรุญาติ" พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน "ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาคิ"พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 53 วรรค หนึ่ง ฐาน "เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาติ" มาตรา 55 วรรคหนึ่ง(5) ฐาน "เก็ษหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรฺ๊ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางขีวภาพโดยไม่ได้รับอนุญาติ" ส่งพนักงานสอบสวน.สภ.ดม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.