เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชาวบ้าน นำไก่เซ่นไหว้ ศาลเจ้าปู่ ตา ก่อนที่จะลงเก็บเกี่ยวข้าว ในขณะที่บรรดาเซียนหวยจ้องแทงเลขเด็ดจากไก่เครื่องเซ่นไหว้


25 ต.ค. 2565, 13:21ชาวบ้าน นำไก่เซ่นไหว้ ศาลเจ้าปู่ ตา ก่อนที่จะลงเก็บเกี่ยวข้าว ในขณะที่บรรดาเซียนหวยจ้องแทงเลขเด็ดจากไก่เครื่องเซ่นไหว้
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ชาวบ้าน นำไก่เซ่นไหว้ ศาลเจ้าปู่ ตา ก่อนที่จะลงเก็บเกี่ยวข้าว ในขณะที่บรรดาเซียนหวยจ้องแทงเลขเด็ดจากไก่เครื่องเซ่นไหว้

วันนี้ 25 ต.ค.65 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน12 ตรงกับวันอังคาร เป็นประจำทุกๆปีพี่น้องชาวบ้านแก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำหมู่บ้านพร้อมกับปราชญ์ชาวบ้านจะนำไก่ต้มและไข่ต้ม มาทำพิธีเซ่นไหว้ให้กับศาลเจ้าปู่ตา ภายในหมู่บ้าน และปีนี้ ได้มีชาวบ้านจำนวน 57ครัวเรือนได้นำไก่ต้ม มาจำนวน57ตัว และบางครัวเรือนใช้ไข่ต้มนำมาอีกอีกจำนวน 7 ฟองนำมาเซ่นไหว้ศาลเจ้าปู่ ตา ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้าน  


นายบุญมา นารี ปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่าในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน12ซึ่งตรงกับวันอังคาร ชาวในหมู่บ้านและในชุมชนจะถือเอาฮีต12 คลอง14ที่เราถือปฏิบัติกันมาทุกๆปีเพื่อมาทำพิธีนำไก่ต้ม และไข่ต้ม มาเซ่นไหว้ศาลเจ้าปู่ ตา ที่ชาวบ้านให้ความเคารพและนับถือมายาวนานนับ 100 ปี เพราะพี่น้องก่อนที่จะลงมือดำนาเดือน6ตรงกับวันอังคารและจะลงเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็จะพากันมาทำการเซ่นไหว้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขข้าวกล้าที่ลงดำไถหว่านก็จะได้ผลผลิตที่ดีตลอดจนครอบครัวลูกหลานที่ไปทำงานทำการอยู่ต่างประเทศและอยู่ต่างจังหวัดให้คลาดแคล้วปลอดภัยซึ่งหมู่บ้านของเราไม่เคยได้รับผลมากจากอุทกภัยเหมือนกับอำเภอและหมู่บ้านอืนๆภายในจังหวัด

 

หลังเสร็จสิ้นพิธีเซ่นไหว้ชาวบ้านก็จะนำคางไก่ต้ม มาฉีกเพื่อที่จะมาดูที่คางไก่ต้ม ว่าปีนี้คางไก่ต้ม แต่ละครัวเรือนจะออกมีลักษณะ เป็นอย่างไรถ้าคดหรืองอ ก็จะทำให้ครอบครัวนี้ไม่มีความสุขหรือจะไม่สบายถ้าแข็งและแรง ครอบครัวนั้นจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมั่นคงแต่จากการดูคางไก่จำนวน 57 ครัวเรือนแล้วชาวบ้านต่างก็มีคางไก่สวยงามกันทุกคนและทุกครัวเรือนแต่จะมีบางครัวเรือนที่คางไก่อาจจะอ่อนไม่แข็งแรงโดยชาวบ้านได้บอกว่าครอบครัวยังอ่อนแออยู่และกำลังจะตั้งตัว

ซึ่งพี่น้องที่ได้นำไก่ต้ม มาเซ่นไหว้ศาลเจ้าปู่ ตา ในครั้งนี้มี จำนวนไก่ 57 ตัว ไข่จำนวน7ฟองทำเอาพี่น้องที่พากันมาเซ่นไหว้ต่างได้นำตัวเลขเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคในวันที่1พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้คือเลข 57ตีเป็นเลขไก่และไข่7ฟองตี3ตัว 577,และบางคนนำไข่ตีเป็นเลข0 และตีเป็นสามตัว 770,77,และ57


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.