เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประชาชนคณะศิษย์ยานุศิษย์ ศิลปินนานาชาติ กว่า 250 คน จาก 13 เชื้อชาติ เข้าร่วมจับจีวร-ผ้าขาว วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ยาวกว่า 1,000 เมตร


31 ต.ค. 2565, 08:34ประชาชนคณะศิษย์ยานุศิษย์ ศิลปินนานาชาติ กว่า 250 คน จาก 13 เชื้อชาติ เข้าร่วมจับจีวร-ผ้าขาว วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ยาวกว่า 1,000 เมตร
เมื่อวานนี้ ที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้การจัดกิจกรรมการแสดง เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย เขาศาลา ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน 2nd SALA Mt. (Thailand) International Folklore Festival โดยมีคณะศิลปินนานาชาติจากนำอาคันตุกะ ศิลปินนานาชาติ จำนวน 250 คน จากประเทศ บัลกาเรีย , จีน , กัมพูชา , ฮังการี , อินเดีย , อิตาลี , เกาหลีใต้ , ฟิลิปปินส์ , โปแลนด์ , ศรีลังกา , อินโดนีเซีย , พม่า และไทย จำนวน 13 ชาติ เข้าร่วม โดยได้มีตั้งขบวนแห่ของชาวบ้านและนักแสดงจากนานาชาติ เข้าแถวจับจีวรยาวกว่า 1,000 เมตร โดยเริ่มต้นทางจากปากทางเข้าอุโมงค์พญานาค ขึ้นเขาวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร ตามระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร จนถึง ถึงฐานพระพุทธรูปนาคปรก ชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อวางกรวยดอกไม้ แสดงความเคารพต่อพระเทพวชิรญาณโสภณและฟังเทศนาธรรม"จิตแห่งสันติภาพ"
จากนั้นคณะคณะศิษย์ยานุศิษย์ และ อาคันตุกะศิลปินนานาชาติ ได้ทำพิธีพิธีถวายผ้าป่านานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี Prof dr.Ferdinand mara สาธารณรัฐแอลเบเนีย เป็นตัวแทนศิลปิน นานาชาติถวายโล่ พระอริยะแห่งสันติภาพโลก แด่ พระเทพวชิรญาณโสภณ (ดร.เยื้อน ขันติพลโล)และทั้งนี้ตัวแทนอาคันตุกะศิลปินจากทั้ง 5 ประเทศ ได้ร่วมพิธีอ่านคำสดุดีพระอริยะบุคล ภิกษุผู้ควรบูชา และลงชื่อในใบประกาศ ให้วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร เป็นมรดกทางนิเวศวิทยาพุทธศาสนา ที่มีนัยสำคัญสำหรับสาธารณชนทั่วโลก ให้ เป็นศูนย์ศึกษาค้นหาจิตนานาชาติสืบไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.