เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ไม่ทอดทิ้งกัน เยี่ยมเจ้าอาวาสวัดทับศิลา ป่วยอาพาธนอนติดเตียง เตรียมงานพิธีบวชที่ศูนย์ไฟป่า


22 พ.ย. 2565, 17:17ไม่ทอดทิ้งกัน เยี่ยมเจ้าอาวาสวัดทับศิลา ป่วยอาพาธนอนติดเตียง เตรียมงานพิธีบวชที่ศูนย์ไฟป่า
วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บริเวณวัดทัพศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์  สุนจิรัตน์  กำนัน ตำบลช่องสะเดา   พร้อมด้วย นายประจวบ วัยยิ่งยุทธ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านท่ากะทิ  สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด เยี่ยมพระครูจันทกาญจนสิริ หรืออาจารย์สำเริง อดีตเจ้าอาวาสวัดทับศิลา ซึ่งอาพาธนอนติดเตียง และได้ถวายสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทิชชู่ ทิชชู่เปียก  ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมทั้งถวายปัจจัยจำนวนหนึ่ง และได้พูดคุยให้กำลังใจไถ่ถามสุขทุกข์จากอาการเจ็บป่วยที่ท่านประสบอยู่

 

จากนั้น ที่บริเวณห้องประชุมที่ทำการกำนันตำบลช่องสะเดา  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์  สุนจิรัตน์  กำนัน ตำบลช่องสะเดา  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยสารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด  ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เพื่อให้ทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

1.การทำโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อุทยาน กำหนดส่งเอกสาร วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565

2.การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านแก่งปลากดคนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคนเก่าที่ได้ลาออก

3.การปฏิบัติงานของทีมงานฝ่ายปกครอง ขอความร่วมมือในการทำงานด้วยความสามัคคี  เพื่อการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

4.ขอความร่วมมือฝ่ายปกครองทุกคน พร้อมปฏิบัติหน้าทีดูแลความสงบเรียบร้อย ในงานบวชที่ศูนย์ไฟป่าในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

5.กำนันวสันต์ สุนจิรันต์ และทีมงาน ทสม.ช่องสะเดา เดินทางไปรับโล่รางวัล เครือข่าย ทสม.ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

6.ทำกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มท่องเที่ยว ดูฝาย ล่องแพเปียก เพาะพันธุ์กล้าไม้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565

7.อบรมโครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเขื่อนท่าทุ่งนา ในวันที่ 10 ธันวาคม  2565

8.เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่งานกาชาดอำเภอเมือง  ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #เจ้าอาวาสวัดทับศิลา  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.