เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)1 ใน 7 กกต.กลาง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.กาญจนบุรี เตรียมความพร้อม "บิ๊กโอ๋" พร้อมหัวหน้านิรันดร์ ร่วมต้อนรับ


24 พ.ย. 2565, 18:401 ใน 7 กกต.กลาง ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.กาญจนบุรี เตรียมความพร้อม "บิ๊กโอ๋" พร้อมหัวหน้านิรันดร์ ร่วมต้อนรับ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 1 ใน 7  กกต.กลาง พร้อมด้วยนางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4  และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูความพร้อม หากมีการเลือกตั้งในเร็วนี้ และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารที่ผ่านมา และนายปกรณ์ มหรรณพ

ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายฤทธิรงค์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง นายนิรันดร์ บุญราช พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นางปราณี โตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ นายธนกฤต สนองสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และพนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

​​​​​​​ Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.