เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 25 พ.ย. 65 ลดลง 100 บาท !


25 พ.ย. 2565, 09:34"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 25 พ.ย. 65 ลดลง 100 บาท !
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 29,650.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 29,750.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 29,122.36 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 30,250.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.