เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบจ.จังหวัดสิงห์บุรี เชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ชมมิวเซียมสิงห์บุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ก่อนพิธีเปิดงาน


27 พ.ย. 2565, 11:25อบจ.จังหวัดสิงห์บุรี เชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ชมมิวเซียมสิงห์บุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ก่อนพิธีเปิดงาน
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี เปิดมิวเซียมสิงห์บุรี (อาคาร ร.ศ. ๑๓๐)
มิวเซียมสิงห์บุรี เกิดมาจากการร่วมมือของ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม (ร.ศ. ๑๓๐) เพื่อให้เป็น
แหล่งศึกษา เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านการจัดนิทรรศการในยุคสมัยต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และด้านการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ระดับสากล โดยประกอบด้วยห้องนิทรรศการ จำนวน 
๘ ห้อง ได้แก่ทรัพย์ดึกดำบรรพ์ บอกเล่าเรื่องราวหลักฐานทรัพย์เมืองสิงห์ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
จนเป็นสิงห์บุรีวันนี้
- ทรัพย์ดึกดำบรรพ์ บอกเล่าเรื่องราวหลักฐานทรัพย์เมืองสิงห์ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนเป็นสิงห์บุรีในวันนี้
- ทรัพย์เมืองเก่า บอกเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวสิงห์บุรี พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
- ทรัพย์ในดิน บอกเรื่องราวความเป็นเมืองอุตสาหกรรมของสิงห์บุรี ในการผลิตภาชนะดินเผาขนาดใหญ่
- ทรัพย์สลาย บอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของ “ศึกบางระจัน”
- ทรัพย์ทรงจำ บอกถึงเรื่องราวของ "เมืองแฝดสาม"เมืองสิงห์เมืองอินทร์ เมืองพรหม และการสำคัญต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น
- ทรัพย์เมืองสิงห์ จัดแสดงสิ่งของสำคัญที่บ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสิงห์บุรี
- ทรัพย์ปัญญา แสดงถึง โมเดลการเก็บน้ำและควบคุมน้ำของเมืองโบราณบ้านคูเมือง เมื่อครั้ง ๑,๐๐๐ ปี 
ที่เป็นภูมิปัญญาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
- ทรัพย์วันหน้า เป็นห้องกิจกรรมการทดสอบออกแบบเมืองในอนาคตของผู้ที่มาเที่ยวชม
โดยมิวเซียมสิงห์บุรี จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ ภายในมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบสื่อผสมที่ทันสมัย ตื่นตาตื่นใจ มีเกมส์ และกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาพร้อมกับร่วมสนุกและสามารถ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่จริงที่สนใจได้อีกด้วย โดยจัดแสดงให้เข้าชมฟรี วันอังคาร-วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดวันจันทร์) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.036-699388

คำที่เกี่ยวข้อง : #สิงห์บุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.