เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)บึงกาฬ รองผู้ว่าฯ นำทำบุญตักบาตรสักการะศาลเจ้าแม่สองนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง


27 พ.ย. 2565, 11:27บึงกาฬ รองผู้ว่าฯ นำทำบุญตักบาตรสักการะศาลเจ้าแม่สองนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 26 พ.ย.ที่บริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พ.อ.อำนาจ กระโทกนอก รอง ผอ.รมน.นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ, นายราชันย์ วนาพรหม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ, และนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หน.สำนักงานจังหวัด นายธีรพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมือง ฯลฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และประกอบพิธีไหว้สักการะศาลเจ้าแม่สองนาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงกาฬ จากนั้นได้มีขบวนแห่เครื่องบวงสรวงสักการะ และเชิญองค์จำลองเจ้าแม่สองนางจากศาลฯ แห่ไปตามถนนสายต่างๆ รอบเทศบาลเมืองบึงกาฬ จากนั้นพราหมณ์ได้เรื่มพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าแม่สองนาง และการรำบวงสรวงของพี่น้องประชาชนชาวบึงกาฬ โดยภายในงานมีโรงทานให้บริการอาหารเครื่องดื่ม และบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความคึกคัก

 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ กล่าวว่า ด้วยศาลเจ้าแม่สองนาง เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬและประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว มาอย่างยาวนาน ดังนั้น การจัดงานไหว้สักการะศาลเจ้าแม่สองนาง ประจำปี 2565 ในวันนี้ จึงถือเป็นจารีตประเพณีท้องถิ่นของพวกเรา ที่ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันไหว้สักการะศาลเจ้าแม่สองนาง แสดงออกถึงความสามัคคีในชุมชน และสืบทอดจารีตประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ทำให้ตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของจารีตประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งยังส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ประชาชนรักท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมสงบสุข จึงขอให้ชาวจังหวัดบึงกาฬได้รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบต่อไปถึงลูกหลานตลอดไป

 

 

 


นายจำรัส ติดมา นายกสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง กล่าวว่า การจัดงานไหว้สักการะศาลเจ้าแม่สองนางครั้งที่ 16 ว่า ซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดบึงกาฬมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองบึงกาฬ เป็นที่เคารพกราบไหว้สักการะบูชาของคนทั่วไป เพื่อขอพรให้เดินทางปลอดภัย มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง คุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข จึงได้กำหนดจัดงานวันไหว้สักการะศาลเจ้าแม่สองนาง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และจัดเครื่องไหว้สักการะเพื่อบวงสรวงตามความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยการจัดการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ, วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ, เทศบาลเมืองบึงกาฬ, ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสมาคมศาลเจ้าแม่สองนาง และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ จึงทำให้การจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.