เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เห็นชอบในหลักการ ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ 2 รายการ


29 พ.ย. 2565, 17:58ครม.เห็นชอบในหลักการ ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ 2 รายการ
วันนี้ ( 29 พ.ย.65 ) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 พ.ย. 65 เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand by UTMB  2 รายการ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ พร้อมเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อสมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันทั้ง 2 รายการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าลิขสิทธิ์ รวม 65.55 ล้านบาท  และเห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการแข่งขันรวม 409.56 ล้านบาท

สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพทั้ง 2 รายการนั้น  รายการแรก Doi Inthanon Thailand by UTMB ประจำปี 2566-68  โดยจัดการแข่งขันที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตลอด 3 ปี จะใช้งบประมาณรวม 199.30 ล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 66.43 ล้านบาท) ประกอบด้วยค่าลิขสิทธิ์ที่ภาครัฐและเอกชนออกฝ่ายละ 25.65 ล้านบาท รวม 51.30 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการแข่งขันซึ่งให้จัดสรรจากงบประมาณประจำปีของการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) หากไม่เพียงพอก็ให้จัดสรรจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 148 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ระหว่างปี 2563-64  กกท. ได้จัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ รายการ Thailand by UTMB ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งมีนักกีฬาและผู้ติดตามเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกครั้ง และในวันที่ 8-11 ธ.ค. 65 ที่จะถึงนี้ จะจัดเป็นครั้งที่4  โดยรายการในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับ Major ของทวีปเอเชีย-โอเชียเนีย และได้รับการประกาศเป็นสนาม UTMB® World Series ระดับ Major ด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  ส่วนรายการที่2  Amazean Jungle Thailand by UTMB ประจำปี 2566-71  จัดการแข่งขันที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ตลอด 6 ปี จะใช้งบประมาณรวม 341.36 ล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 56.89 ล้านบาท) ประกอบด้วยค่าลิขสิทธิ์ภาครัฐและเอกชนออกฝ่ายละ 39.90 ล้านบาท รวม 79.80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการแข่งขันจากประมาณประจำปีของ กกท.หากไม่เพียงพอก็ให้จัดสรรจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 261.56 ล้านบาท

โดยที่ผ่านมา กกท. ได้ร่วมกับ ศอ.บต.จัดการแข่งขันสนามอำเภอเบตง ใน Zero Edition หรือการทดสอบสนามมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6-8 พ.ค. 65  มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 13 ประเทศรวม 823 คน สามารถสร้างเงินหมุนเวียนภายในงานและการท่องเที่ยวต่อเนื่องรวม 127.59 ล้านบาท และรายการนี้ก็ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งใน 25 สนามของ UTMB World Series ระดับ Event และมีกำหนดจัด First Edition ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 66 นี้ด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกทั้ง 2 รายการ จะส่งผลบวกต่อประเทศในหลายด้าน ทั้งการนำรายได้เข้าประเทศจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน การสร้างภาพลักษณ์ให้นานาชาติเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันระดับโลก (World Event) ผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยสถานีโทรทัศน์ช่องกีฬาที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งจากการจัดงานของไทยใน 3 ปีที่ผ่านมามีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 5,500 คน  และการจัดงานยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการจัดการแข่งขันและจังหวัดใกล้เคียง เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นด้วย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.