เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"รัฐบาล" เชิญชวนร่วมบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า สะดวก ได้ทุกเวลา ไม่ต้องเก็บหลักฐาน


14 ธ.ค. 2565, 09:42"รัฐบาล" เชิญชวนร่วมบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า สะดวก ได้ทุกเวลา ไม่ต้องเก็บหลักฐาน
วันนี้ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนยกระดับการให้บริการ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการ ลดเวลาในการใช้บริการนางสาวรัชดา กล่าวว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพกร เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทำระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมี2 ช่องทาง การบริจาค ดังนี้ 1.กรณีบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 2.กรณีบริจาคผ่านQR Code ของสถาบันการเงินที่มีสัญลักษณ์ e-donation ไม่ว่าจะเห็นที่ใด เช่น บนเว็บไซต์ Facebook Line สามารถบริจาคได้ทุกเวลา ซึ่งทางธนาคารจะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์โดยอัตโนมัติ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตัวเอง และเข้าดูรายชื่อองค์กรรับบริจาคแบบ e-donation ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง


“ประโยชน์ของผู้บริจาค ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น และหากเป็นการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่นสนับสนุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โรงพยาบาลของรัฐ สภากาชาดไทย องค์กรการกุศล ศาสนสถาน เป็นต้น สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ขณะที่หน่วยรับบริจาค ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคผ่านระบบดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ ” นางสาวรัชดา กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.