เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 24 ม.ค. 66 เพิ่มขึ้น 50 บาท !


24 ม.ค. 2566, 09:28"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 24 ม.ค. 66 เพิ่มขึ้น 50 บาท  !
วันที่ 24 มกราคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.21 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 29,850.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 29,950.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 29,319.44 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 30,450.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง  เพิ่มขึ้น 50 บาท  เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.