เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองหน.พรรคเพื่อไทย ลุย จ.กาญจน์ มีผู้สมัครเขต 4 ไปร่วมรายเดียว


29 ม.ค. 2566, 13:50รองหน.พรรคเพื่อไทย ลุย จ.กาญจน์ มีผู้สมัครเขต 4 ไปร่วมรายเดียว
วันนี้ 28 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บริเวณโรงแรมมิตรพันธ์ เลขที่ 244 ชั้น 5 หมู่ที่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 มีบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 นายวิมล ประกอบชัย ประธานคณะกรรมการ สาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุรจิตร ไสยะหุต รองประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เขต 1 เข้าร่วมประชุม

 

โดยมี นายวิมล ประกอบชัย ประธานคณะกรรมการ สาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 6 ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ก่อนปิดประชุม

 

ส่วนบรรยากาศทั่วไป มีโดยมี นายฤทธิรงค์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายปฤณศนัย บุตรสำเภา พนักงานการเลือกตั้งปฎิบัติการ นางสาวสิริพร ศรีคราม ผู้ช่วยปฎิบัติงาน ส.ส./พม. ประจำ สนง.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี   #เพื่อไทย  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.