เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ธนกร" เผย นายกฯ มอบหมายลงพื้นที่ชลบุรี ตามคืบหน้า EEC เสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย


8 ก.พ. 2566, 16:37"ธนกร" เผย นายกฯ มอบหมายลงพื้นที่ชลบุรี ตามคืบหน้า EEC เสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทย
วันนี้ ( 8 ก.พ.66 ) นายธนกร  วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรี ในวันพรุ่งนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2566) เพื่อติดตามความคืบหน้าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  Eastern Economic Corridor : EEC ในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม บุคลากร การศึกษา การวิจัย ธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจน การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และผลักดันการลงทุนนวัตกรรมใหม่

นายธนกร กล่าวต่อว่า ตนจะไปเยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ของชุมชนเก่าชายทะเลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี ซึ่งจะเป็นการเข้าไปหารือและรับฟังความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งยังคงอัตลักษณ์วิถีชาวประมงแบบดั้งเดิมเอาไว้ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่และชุมชนโดยรอบ จากนั้นจะไปเยี่ยมชมและติดตามโครงการสัตหีบโมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ. ชลบุรี ก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ รัฐ – ประชาชน ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่พูดคุยรับฟังความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี และ EEC อาทิ ประเด็นความพร้อมด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC การส่งเสริมการลงทุนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่อนาคต ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนากำลังคน การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำประเทศไทยให้พัฒนาเจริญก้าวหน้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลผลักดันและเร่งรัดการลงทุน เกิดการอนุมัติงบลงทุนสูงถึง 1.92 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท

“พื้นที่ EEC ถูกผลักดันให้เป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า EV แห่งภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว BCG model ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจ้างงานถึง 470,000 อัตราภายในปี 2566 ถือเป็นความมุ่งหมายของรัฐบาลในการบูรณาการกับทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้มองว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อหาเสียง แต่เป็นการใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจนนาทีสุดท้าย เพื่อพัฒนาประเทศแบบลงลึกถึงประชาชน โดยเฉพาะชุมชนคนพื้นที่” นายธนกร กล่าว

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.