วันที่ 6 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จประทับรักษาพระอาการชาพระกรซ้าย ณ รพ.จุฬาภรณ์


1 ต.ค. 2562, 10:44

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จประทับรักษาพระอาการชาพระกรซ้าย ณ รพ.จุฬาภรณ์แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ซ้าย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ซ้าย ส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกา (นิ้วนาง) ซ้าย และพระกนิษฐา (นิ้วก้อย) ซ้าย

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกาย ร่วมกับตรวจภาพ MRI พบว่าพระธมนี (เส้นประสาท) ถูกกดทับบริเวณพระกัประ (ข้อศอก) คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

จึงประการมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.