เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชลบุรี" ประกาศปิดถนน “งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์” 11-19 เม.ย. นี้


11 เม.ย. 2566, 09:16"ชลบุรี" ประกาศปิดถนน “งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์” 11-19 เม.ย. นี้
ตำรวจงานจราจร สภ.เมืองชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการจัดการจราจร งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ดังนี้

1. ปิดการจราจร ห้ามรถทุกชนิดเดิน เว้นแต่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 ในถนนดังต่อไปนี้
- ถนนพระยาสัจจา ตัด ถนนโรงพยาบาลเก่า ถึง ถนนพระยาสัจจา ตัดถนนพาสเภตรา 
- ถนนตำหนักน้ำ ตัดถนนวชิรปราการ ถึง ถนนตำหนักน้ำ ตัดถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา)
- ถนนมนตเสวี ตัด ถนนพระยาสัจจา ถึง ถนนมนตเสวี ตัดถนนวชิรปราการ2. กำหนดให้รถทุกชนิดเดินรถได้ทางเดียว ในถนนดังต่อไปนี้ 
- ถนนโรงพยาบาลเก่า ตัด ถนนพระยาสัจจา ถึงถนนโรงพยาบาลเก่า ตัดถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา)
- ถนนพาสเภตรา ตัด ถนนพระยาสัจจา ถึง ถนนพาสเภตรา ตัดถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา)Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.