เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)บินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญ ประกอบพิธีฮัจย์กว่า 6,500 คน


22 พ.ค. 2566, 13:40บินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญ ประกอบพิธีฮัจย์กว่า 6,500 คน
วันนี้ ( 22 พ.ค.66 ) นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และประธานกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทการบินไทยฯ ร่วมกับอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ และนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการฮัจย์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งของรัฐบาลไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สำหรับปี 2566 บริษัทการบินไทยฯ ให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญ ประมาณ 6,555 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ไป-กลับ รวม 23 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 17 กรกฎาคม 2566 ออกจากประเทศไทย 2 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส และหาดใหญ่ เดินทางสู่ 2 จุดบินในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ โดยเที่ยวบินขาไป เส้นทาง หาดใหญ่ - มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2566 และจำนวน 1 เที่ยวบิน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และเส้นทางนราธิวาส - มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566 ส่วนเที่ยวบินขากลับ เส้นทาง เจดดาห์ - หาดใหญ่ วันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2566 และวันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2566 เส้นทาง เจดดาห์ - นราธิวาส วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2566

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.