เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.แจงเหตุหอเตือนภัยขัดข้องส่งเสียงดังเอง ชี้ผิดพลาดจากการทดสอบระบบ


26 พ.ค. 2566, 12:58ปภ.แจงเหตุหอเตือนภัยขัดข้องส่งเสียงดังเอง ชี้ผิดพลาดจากการทดสอบระบบ
วันนี้ ( 26 พ.ค.66 ) ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้เคยรายงานกรณีหอเตือนภัยจำนวน 25 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้ส่งสัญญาณเสียงทดสอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 03.30 น. ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ตื่นตระหนก ซึ่งการตรวจสอบในเบื้องต้นซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กดส่งสัญญาณเตือนภัยทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ออกไปแต่อย่างใด รวมถึงอุปกรณ์และบันทึกการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (Log File) ไม่ผิดปกติแต่อย่างใด โดย ปภ.ได้ให้บริษัทผู้ดูแลระบบการแจ้งเตือนภัยทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้ประสานไปยังผู้ให้บริการดาวเทียมที่อยู่ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับ-ส่งสัญญาณไปยังดาวเทียม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากบริษัทผู้ดูแลระบบการแจ้งเตือนภัย ว่า จากการตรวจสอบหาสาเหตุหอเตือนภัยส่งสัญญาณเสียงทดสอบ พบว่า เกิดจากบริษัท อเมริกัน ซิกแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยและออกแบบระบบ ได้มีการทดสอบระบบโดยส่งชุดคำสั่งการเปิดข้อความทดสอบอุปกรณ์เตือนภัย ไปยังระบบทดสอบที่ได้ตั้งไว้ และเกิดความผิดพลาด จึงทำให้ข้อความทดสอบนั้นถูกส่งมายังอุปกรณ์ที่ติดตั้งในประเทศไทย โดยไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้เปลี่ยนการเข้ารหัสในระบบทดสอบใหม่แล้ว ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดปัญหาและข้อผิดพลาดดังกล่าวในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้จังหวัดและผู้ดูแลระบบจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง บำรุงรักษา และตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของหอเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รับทราบความผิดปกติอย่างทันท่วงทีและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการแจ้งเตือนภัย ซึ่งได้กำหนดให้มีการทดสอบการทำงานโดยเปิดเพลงชาติทุกวันพุธ ซึ่งเป็นรูปแบบของการทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ เพื่อตรวจความพร้อมใช้ในการใช้งานของหอเตือนภัยแต่ละแห่ง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.