วันที่ 6 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
เปิดกำหนดการ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม


7 ต.ค. 2562, 19:46

เปิดกำหนดการ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธารามผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ดังนั้นทางจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนข้าราชการ องค์กรเอกชน  และประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพียงกัน และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณเส้นทางเสด็จคือระหว่างโรงเรียนศรีวนิตวิทยาคมอินทร์บุรี ไปวัดไผ่ดำ ได้ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณหน้าบ้านและริมถนนให้สะอาด และขอเชิญชวนประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ที่บ้านและสถานที่ทำงานด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่จะไปเข้ารับเสด็จขอความร่วมมือแต่งกายในชุดสุภาพ ไปถึงบริเวณวัดไผ่ดำก่อนเวลา 13.00 น. และขอความร่วมมืองดใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน

 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.