วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมท.2 ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด สำรวจความเสียหาย เยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 5 พันบาท ผ่านพร้อมเพย์


8 ต.ค. 2562, 14:57มท.2 ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด สำรวจความเสียหาย เยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 5 พันบาท ผ่านพร้อมเพย์
วันนี้ ( 8 ต.ค.62 ) เวลา 09:30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ตนและคณะได้ลงมาติดตาม การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล”และ “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม รัฐบาลได้รับรายงานเบื้องต้นถึงจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายกว่า 410,000 ครัวเรือน โดยได้มีงบประมาณเพื่อเตรียมเยียวยากว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยสิ่งที่ต้องย้ำในวันนี้คือ การเร่งรัดการสำรวจความเสียหาย ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งก่อนที่จะมีการเยียวยาจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านอีกครั้ง โดยให้ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน เป็นผู้สำรวจรายชื่อทั้งหมด โดยครอบครัวผู้ประสบภัยจะต้องไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ เนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เท่านั้น ก่อนส่งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)สำรวจรายชื่อ และจัดทำประชาคมร่วมกันในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ก่อนส่งให้อำเภอ และจังหวัด ตรวจสอบ และส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เพื่อส่งให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินเข้าสู่ระบบแก่ผู้ประสบภัยต่อไป

นายนิพนธ์ ได้เน้นย้ำให้ทางจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุม การครองชีพพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตร เครื่องมือทำมาหากิน ไม่ให้เกิดการตกหล่น ครัวเรือที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจะต้องได้รับความเยียวยา โดยขอให้ทุกหน่วยงานได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มายึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติการแก้ปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันดูแลประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่แม้ทางคนไม่เข้าหลักเกณฑ์ ก็จะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูด้วย
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.