เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้ ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


28 ก.ค. 2566, 13:05

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้ ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์  ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 


ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัว นายชูชาติ ศรีเวียง เกษตรกรอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต กับปล่อยนกเขาชวา จำนวน 72 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ  และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด  จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว  ปลาตะเพียนทอง  ปลายี่สกไทย  ปลาแก้มช้ำ  ปลาสร้อยขาว  ปลากระแห  ปลาโพง  ปลาเทโพ และปลาชะโอน  ลงแม่น้ำเจ้าพระยา  เพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศน์ และเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.