เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทานอาหารเลี้ยงข้าราชบริพารผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


29 ก.ค. 2566, 04:26

"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทานอาหารเลี้ยงข้าราชบริพารผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ สุขอนามัยพื้นฐาน และการมีโภชนาการที่ดีของข้าราชบริพารผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ สำนักพระราชวัง ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566


 


เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ จำนวน 56 คน โดยมีเมนูอาหาร อาทิ ชุดอาหารญี่ปุ่น อาหารว่าง ไอศกรีม และน้ำส้ม

 

ทั้งนี้ ศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ สำนักพระราชวัง เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุขึ้นเมื่อปี 2538 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูแลข้าราชบริพารสูงอายุที่ถวายงานรับใช้ เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วจะได้เป็นที่พักอาศัย และเป็นสวัสดิการในการดูแลข้าราชบริพารให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข รวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี กับทั้งยังพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล วัด และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.