เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เผยช่วงหยุดยาว ปชช.เดินทางด้วยระบบราง (28-31 ก.ค.) พุ่ง 4.17 ล้านคน-เที่ยว


2 ส.ค. 2566, 13:31เผยช่วงหยุดยาว ปชช.เดินทางด้วยระบบราง (28-31 ก.ค.) พุ่ง 4.17 ล้านคน-เที่ยว
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 4 วันคือ วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 4,169,660 คน-เที่ยว ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 335,330 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 133,951 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 201,379 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 170,417 คน-เที่ยว และขาเข้า 164,913 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 112,554 คน-เที่ยว (ขาออก 57,450 คน-เที่ยว และขาเข้า 55,104 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 85,683 คน-เที่ยว (ขาออก 44,426 คน-เที่ยว และขาเข้า 41,257 คน-เที่ยว) สายเหนือ 69,140 คน-เที่ยว (ขาออก 33,976 คน-เที่ยว ขาเข้า 35,164 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 42,292 คน-เที่ยว (ขาออก 21,483 คน-เที่ยว ขาเข้า 20,809 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 25,661 คน-เที่ยว (ขาออก 13,082 คน-เที่ยว ขาเข้า 12,579 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 4 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 3,834,330 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 199,644 คน-เที่ยว สายสีแดง 61,273 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 136,721 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 1,012,948 คน-เที่ยว สายสีเหลือง 140,276 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,283,468 คน-เที่ยว 

ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 31 กรกฎาคม 2566) ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,163,812 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 62 คน) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 73,705 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 1,090,107 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 224 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 73,705 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 29,449 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 44,256 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 35,772 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 37,933 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 24,944 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,093 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 12,851 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 19,182 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 9,404 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 9,778 คน-เที่ยว) สายเหนือ 15,131 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,379 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,752 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 9,529 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,406 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,123 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 4,919 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,490 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,429 คน-เที่ยว) 

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,997 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 1,090,107 คน-เที่ยว ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 217 เที่ยว จำนวน 55,247 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 16,503 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 62 คน) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยว จำนวน 38,962 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 476 เที่ยว จำนวน 311,483 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 276 เที่ยว จำนวน 30,168 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,482 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 637,744 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 629,227 คน-เที่ยว และสายสีทอง 8,517 คน-เที่ยว) 

สำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ แต่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง โดยเมื่อเวลา 11.17 น. จุดสับรางของรถไฟฟ้าสายสีทองเกิดขัดข้องระหว่างสถานีคลองสานกับสถานีเจริญนคร ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางกรุงธนบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยจนการเดินรถในสายสีทองสามารถเดินรถได้ตามปกติ ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าจากเหตุการณ์นี้เป็นเวลา 7 นาที 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบราง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการเดินรถไฟ รวมทั้งประสานฝ่ายความมั่นคงมาช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 2 สิงหาคม 2566 นี้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.