วันที่ 4 มิ.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ ราคาคงที่ ทองคำแท่งขายออกบาทละ 21,550


9 ต.ค. 2562, 10:43"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ ราคาคงที่ ทองคำแท่งขายออกบาทละ 21,550
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.20 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 22,450.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 21,550 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 21,057.24 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 22,050.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองปรบตัว คงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา
MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.