เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ประมวลภาพ : ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ครม.ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่


5 ก.ย. 2566, 18:07

ประมวลภาพ : ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ครม.ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้ (5 ก.ย. 66) เวลา 13.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ คณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่©2018 ONBNEWS. All rights reserved.