เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พีระพันธุ์" ลั่น "ทำอยู่ ทำต่อ" มติครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 ต่อหน่วย


18 ก.ย. 2566, 14:59"พีระพันธุ์" ลั่น "ทำอยู่ ทำต่อ" มติครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 ต่อหน่วย
วันนี้ ( 18 ก.ย.66 ) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า ได้เสนอเรื่องปรับลดราคาไฟฟ้าเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ครม. หลังจากที่ ครม. มีมติรับทราบแนวทางการปรับลดค่าไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน (พน.) ลงเหลือหน่วยละไม่เกิน 4.10 บาท ในคราวการประชุม ครม. วันที่ 13 ก.ย. 66 โดย ครม. มีมติให้ พน. ดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อหาทางลดค่าไฟฟ้าลงอีก
 
หลังจากนั้นผมได้รีบหารือกับผู้บริหารของ พน. และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยเร่งด่วน มีความเห็นตรงกันว่าสามารถปรับลดค่าไฟฟ้าลงมาได้อีกในอัตราไม่เกินหน่วยละ 3.99 บาท หากเป็นนโยบายรัฐบาล โดย กกพ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลต่อไป
วันนี้ผมจึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้งเพื่อให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ พน. เสนอ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ ครม. มีมติเห็นชอบ จึงถือเป็นนโยบายรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2566 อยู่ในอัตราไม่เกินหน่วยละ 3.99 บาท

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการปรับลดค่าไฟฟ้าลงสองครั้งในเจ็ดวัน 

เป็นการทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลและกระทรวงพลังงานอย่างแท้จริง ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ของ พน. และคณะกรรมการ กกพ. ที่ช่วยกันทำให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จได้ครับ สำหรับน้ำมันเบนซินนั้น ผมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานไปหาแนวทางปรับลดราคาหรือหามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มพิเศษที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเบนซินในการประกอบอาชีพโดยเร่งด่วนต่อไปครับ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.