เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"พระครูธรรมธรสมพล" มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท ให้เด็ก น.ร.20 ร.ร. รวม 200 คนๆ ละ 1,000 บาท


18 ก.ย. 2566, 15:00"พระครูธรรมธรสมพล" มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท ให้เด็ก น.ร.20 ร.ร. รวม 200 คนๆ ละ 1,000 บาท
เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2566  ที่วัดป่าประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี เปิดเผยว่า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม  ยุคล โปรดให้ ว่าที่ร้อยตรี ม.ร.ว.นิวัติ กัลยาณวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วัดป่าประชาสามัคคี  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และอัญเชิญน้อมถวายน้ำสรง (น้ำอบไทย) ผ้าไตรจีวร และแจกันดอกไม้ถวายแด่ พระครูธรรมธรสมพล  ปัญญาพโล น.ธ.เอก,ประโยค 1,2  ปริญญาตรี ศศ.บ.พัฒนาชุมชน ปริญญาโท M.A.ENG เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี ประธานศูนย์อมรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในพิธีถวายมุทิตาสักการะ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ 59 ปี  34 พรรษา วันที่ 17 ก.ย.2566 และได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระญาณวิเศษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล  การรำอวยพรอย่างสวยงามตระการตาโดยกลุ่มแม่บ้านบ้านขุนหาญ   โดย ว่าที่ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ นัดดาในนายร้อยเอกอำมาตย์ตรี นายกองตรีเสือป่า พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา (พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ)  ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี  2566 มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จากโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน  จำนวน 200 คน ทุนละ1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 200,000 บาท  โดยมี  นายชวน  แก้วกัณหา อดีต ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงเกียรติ พร้อมด้วย นางวัชรา รัตโน  ผอ.ร.ร.บ้านขุนหาญ นำคณะครู น.ร.พ่อค้า ประชาชน มาร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก

นางวัชรา รัตโน  ผอ.ร.ร.บ้านขุนหาญ กล่าวว่า  ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านว่าที่ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้ น.ร.ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566  เนื่องในโอกาสถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 59 ปี  34  พรรษา พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล ประธานศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชนให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นคนดีจริยธรรมที่งดงาม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ต่อไป


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.