เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ภาพภารกิจผู้พิทักษ์ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ


18 ก.ย. 2566, 17:41ภาพภารกิจผู้พิทักษ์ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ
"ชีวิตของข้า เพื่อป่าของไทย"  ผู้พิทักษ์ป่า ผู้ปิดทองหลังพระ กับภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART Patrol  ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ที่คอยดูแลปกป้องป่าไม้และสัตว์ ป่า เพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ ชุดลาดตระเวนมีจำนวน 3 ชุด รับผิดชอบพื้นที่ 62,437.50 ไร่

โดยอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่
1. ชุดสายตรวจส่วนกลาง รับผิดชอบดูแลพื้นที่ทั้งหมด และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยพิทักษ์ฯ ต่างๆ
2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่ ปง.1 (เขาพนมโดม) รับผิดชอบในท้องที่ตำบลวะตะแบกและตำบลบ้านไร่(บางส่วน) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่ ปง.2 (เสลี่ยงทอง) รับผิดชอบในท้องที่ตำบลนายางกลัก ตำบลโป่งนก ตำบลบ้านไร่(บางส่วน) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ที่มา : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม Pa Hin Ngam National Park

คำที่เกี่ยวข้อง : #ป่าหินงาม  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.