เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชมรมการท่องเที่ยวศรีสวัสดิ์ ผลักดันแผนการท่องเที่ยว เพื่อให้สมาชิกชมรมได้รับผลประโยชน์สูงสุด


19 ก.ย. 2566, 05:33ชมรมการท่องเที่ยวศรีสวัสดิ์ ผลักดันแผนการท่องเที่ยว เพื่อให้สมาชิกชมรมได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสหัสนัย ยืนยง ประธานชมรมท่องเที่ยวศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของสมาชิกชมรม ที่ประกอบกิจการและมีความต้องการในการผลักดัน ทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยชมรมจะนำเสนอ แผนในการพัฒนาธุรกิจ และการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สมาชิกชมรมได้รับผลประโยชน์สูงสุดอีกทั้งการส่งเสริม ทางด้านการตลาด ที่มีหน่วยงานวิสาหกิจต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งสถาบันการเงิน ในการส่งเสริม ศักยภาพของ ผู้ประกอบกิจการ ให้มีความพร้อม ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และรับนโยบายการสอดคล้อง ระหว่างจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ทางด้าน นายวงศกร นราธาวา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่ากาญจนบุรี เผยว่า กรมเจ้าท่ากาญจนบุรี ได้มี แผนการดำเนินการในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตแพพักโดยเฉพาะนายอำเภอศรีสวัสดิ์ โดยที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้เปิดการอบรม ใบนายท้าย และใบช่างเครื่องให้กับผู้ประกอบกิจการแพ ได้มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลกิจการ ให้มีความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการ แพ ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนแพให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ก็ให้ดำเนินการแจ้งผ่านชมรมมายังกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาในการออกใบอนุญาตแพโดยตามระเบียบครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 120 วัน ซึ่งตามความประสงค์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเครื่องดนตรีนครินทร์ มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด หากท่านมีความสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่ากาญจนาบุรี เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และในวันนี้ก็ได้มอบใบ นายท้ายและใบ ช่างเครื่องให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม เรียบร้อยแล้ว

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.