เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)MEA เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงประชาชน ชวนลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟรี ย้ำข่าวปลอม


19 ก.ย. 2566, 18:15MEA เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงประชาชน ชวนลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟรี ย้ำข่าวปลอม
ตามที่มีประชาชนได้รับข้อความ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) แอบอ้างหน่วยงาน MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อหลอกลวง ลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟรี โดยอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษจาก MEA และให้คลิกลิงก์ต่าง ๆ จนมีความเสี่ยงทำให้เหยื่อเสียทรัพย์สินนั้น MEA มีความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งหากได้รับข้อความ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ขอให้ประชาชนฉุกคิดอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ MEA ยืนยัน ไม่มีการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟรีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางใด ๆ ทั้งสิ้น โดยขอให้ประชาชนรับข่าวสาร คำชี้แจง และช่องทางงานให้บริการ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง

อย่างไรก็ตาม MEA แนะให้ฉุกคิดก่อนจะทำธุรกรรมใด ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารก่อนทุกครั้ง และขอยืนยันว่า ปัจจุบัน MEA ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ตัวแทนพนักงาน รับชำระค่าไฟฟ้า หรือค่าบริการใด ๆ นอกสถานที่ทำการ ฯ ทุกกรณี หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand), Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.