เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)Dark Sky เมื่อทางช้างเผือกพาดผ่านท้องฟ้าที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม


20 ก.ย. 2566, 17:57Dark Sky เมื่อทางช้างเผือกพาดผ่านท้องฟ้าที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 


Dark Sky Park อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีค่าความมืดท้องฟ้าอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า
แหล่งข้อมูล : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT
บทความ : นายประจักษ์  บุญมาจันทร์ (ยักษ์) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ภาพถ่ายโดย : ผศ.ดร.ชวาล คูมีพิพัฒน์ , อ.ธีรวัฒน์ ไชยกุลเจริญสิน , อ.จิตติศักดิ์ ศิลป์ทอง ทีมล่าทางช้างเผือก
สถานที่ถ่ายภาพ : อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.