เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โฆษกรบ. โต้ข่าวออกกฎเหล็ก ปิดปากรมต.-ขรก.ห้ามให้ข่าว ชี้ทำต่อเนื่องมา 20 ปีแล้ว


21 ก.ย. 2566, 19:07โฆษกรบ. โต้ข่าวออกกฎเหล็ก ปิดปากรมต.-ขรก.ห้ามให้ข่าว ชี้ทำต่อเนื่องมา 20 ปีแล้ว
วันนี้ ( 21 ก.ย.66 ) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี ชี้แจง กรณีเว็บไซต์ข่าวประชาชาติ พาดหัวข่าวโดยใช้ข้อความรุนแรง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 
“ครม.เศรษฐา ออกกฎเหล็ก ปิดปากรัฐมนตรี-ข้าราชการ ห้ามให้ข่าวสื่อมวลชน ฝ่าฝืน ฟันวินัยร้ายแรง ปลดออก-ไล่ออก เพื่อรักษาความลับที่สุด-ลับมาก-ลับ อ้าง ความมั่นคง-ประโยชน์แห่งรัฐ” https://www.prachachat.net/politics/news-1398272
 
ขอชี้แจงดังนี้
เรื่องดังกล่าว เป็น ‘มติ ครม. รับทราบแนวทางปฏิบัติ’ ในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม. และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมา ย้อนหลังกว่า 20 ปี
 
โดยเรื่องดังกล่าว เป็นปกติ ในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ครม. ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญคือ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ในที่ประชุม ครม. โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีความอ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ/หรือผลประโยชน์แห่งชาติ แต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม
 
เรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรง เป็นผู้ชี้แจงหลัก และให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุม-มติ-การดำเนินงาน ครม. และชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.